Ineke de Vries

  • Werkdagen: maandag, woensdagochtend, donderdag

Mijn naam is Ineke de Vries, praktijkhouder en logopedist bij Logopediepraktijk Lek en IJssel. Na mijn Logopedie Opleiding in Hoensbroeck in 1981, heb ik eerst als logopedist gewerkt in het speciaal (basis) onderwijs en heb ik verschillende praktijken gehad. In 1998 ben ik gestart met  Logopediepraktijk Lek en IJssel (de Vries) in Krimpen aan den IJssel. In 2012 hebben wij ook een locatie in het Gezondheids Centrum Krimpen gekregen. Vooral het multidisciplinair samenwerken is voor ons een stimulans om goede zorg op maat te kunnen leveren. Ik ben allround-logopedist, preverbaal logopedist & OMFT-specialist en werk met zowel kinderen als volwassenen. Sinds het behalen van mijn diploma is mijn liefde voor het vak steeds meer gegroeid en is onder andere het werken met (zeer) jonge kinderen een grote uitdaging. Ik ben medeoprichtster geweest van het eerste Down Syndroom Team in Den Haag en ben daar nu nog werkzaam in het multidisciplinair onderzoeksteam.

In 2003 heb ik het diploma behaald bij Stibco (Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling) als Medierend Leren Therapeut. De visie van Stibco (Emiel van Doorn) is:
Bij beperkingen zul je altijd tegen grenzen aanlopen, de mogelijkheden van mensen kennen geen grenzen.

Binnen de therapie liep ik vaak tegen beperkingen aan, omdat het medisch labellen als basis werd gegeven. Maar binnen de therapie is het juist van groot belang dat je naar de  mogelijkheid kijkt van een ieder als individu. Elk mens heeft groeimogelijkheden. Natuurlijk bestaan er verschillen in de mogelijkheden van mensen. We worden nou eenmaal niet allemaal piloot, professor of topsporter. Niemand maakt echter gebruik van al zijn capaciteiten. Dat betekent dat elk mens ontwikkelstappen kan zetten en kan groeien. Er is maar één mits: Groeien doet iemand niet alleen, maar samen met mensen in zijn omgeving. Mensen die geloven in hem en zijn slagingskansen én die al kunnen wat hij zelf nog niet kan (uit Basisboek Mediërend Leren). Met deze scholing, visie en uitleg heb ik de kennis verkregen om binnen de therapie meer te kunnen betekenen dan alleen overdracht van oefeningen en materiaal centraal zetten. Tevens ben ik lid van het Mediatienetwerk bij Stibco om de draagkracht van dit gedachtegoed te kunnen blijven vasthouden en nieuwe ontwikkelingen te kunnen volgen. Ook heb ik verdiepingscursussen gevolgd zoals Dynamic Assessment van David Tzuriel en MISC van Phnina Klein.

Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van 1 van de eerste Early Intervention programma’s (Kleine Stapjes Macquarie Program), die in 1988 in Nederland in gebruik werd genomen. Vroegstimulering van de communicatie, taal- en spraakontwikkeling bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand is van groot belang om te kunnen ontwikkelen in onze maatschappij. Ouders en begeleiders hebben, samen met de logopedist, de mogelijkheid om het kind hierbij te ondersteunen en goed te begeleiden. Ik ben preverbaal logopedist en zie steeds meer eet- en drinkproblemen op zeer jonge leeftijd en krijg deze in een vroeg stadium doorverwezen (vanaf beginnende babyleeftijd net na de geboorte tot moeilijk etende peuters en kleuters). Het welzijn van het kind en de ontwikkeling van de communicatie op jonge leeftijd, wordt hierbij zo vroeg mogelijk ondersteunt.

Ik volg regelmatig cursussen en bijscholingen om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen van ons vak. Onder andere cursus/scholing op het gebied van afwijkend mondgedrag : Oro Myofunctionele Therapie (OMFT),  lees- en spellingsproblemen (lid van kwaliteitskring dyslexie) en allerlei cursussen op het gebied van spraak- en taal en eet- en drinkstoornissen (lid kwaliteitskring eet -en drinkstoornissen 0-4 jarige en lid landelijk netwerk 0-4 jarigen).

In 2013 heb ik een bijscholing gevolgd op het gebied van de ziekte van Parkinson. Zodoende ben ik nu als therapeut, samen met mijn collega Eva Verduijn, aangesloten bij het ParkinsonNet. In een vroeg stadium betrokken raken bij de cliënt, biedt de cliënt de mogelijkheid om op het gebied van communicatie, stemgebruik, verstaanbaarheid, verwerken van eten en drinken, nog veel winst te halen.

Mijn visie: Kwalitatief hoogstaande logopedische behandelingen aanbieden, zorg op maat voor ouder en kind, volwassenen. De directe omgeving erbij betrekken en begeleiden biedt meer kansen voor transfer van datgene wat in de therapie wordt aangeboden. Ieder mens heeft het recht om zich te ontwikkelen ongeacht zijn achtergrond, vermogen en/of ziekte. Voldoen aan de kwaliteitseisen is onze prioriteit in een omgeving waar zowel de logopedist als de cliënt zich prettig voelen.

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 09900460791