Vroegtijdig leren lezen

Vanuit het Early intervention traject is vroegtijdig leren lezen om te leren praten een belangrijk onderdeel. Al vanaf 2 tot 2;5 jaar kan hiermee gestart worden. Kinderen die problemen hebben met het communiceren hebben vaak wel mogelijkheden om vanuit visuele ondersteuning hun communicatie in gang te zetten. Eerst is dit middels ondersteunende gebaren en het aanleren van klankgebaren. Vervolgens worden foto’s, afbeeldingen gekoppeld aan geschreven woorden. De methodiek Tan- Söderbergh gaat uit van affectief gebonden situaties waarbij het kind de behoefte heeft zich te uiten.
De methodiek ‘Leespraat’ van stichting Scope (Hedianne Bosch) is speciaal ontwikkeld voor kinderen met Syndroom van Down. Ook andere kinderen met ontwikkelingsproblemen hebben veel baat bij deze methodiek.

In de volgende artikelen van Stichting Scope kunt u lezen hoe deze methodiek in de praktijk wordt uitgewerkt.

72_lezen_om_te_leren_praten_1.pdf
 73_lezen_om_te_leren_praten_2.pdf
74_lezen_om_te_leren_praten_3.pdf
75_lezen_om_te_leren_praten_4.pdf