Vroegbehandeling en Early intervention in de praktijk

In onze praktijk wordt in het Early intervention traject gewerkt aan het vroegtijdig leren lezen volgens de ‘methodiek Tan-Söderbergh’ en ‘Leespraat’. Het motto is: Leren lezen om te leren praten. Ongeveer vanaf 2 tot 2;5 jaar wordt er met deze therapie gewerkt. Al vanaf de geboorte rond 6 maanden krijgt het kind al visueel afbeeldingen aangeboden uit zijn eigen omgeving zoals eigen fotoboekje. Vervolgens wordt er gebruik gemaakt van zowel ondersteunende gebaren om zich te kunnen uiten als klankgebaren om te leren spreken. Daarna wordt het woordbeeld gekoppeld aan de afbeelding.  In de fotoreeks hieronder geven we enkele voorbeelden weer hoe wij dit in onze praktijk vormgeven.

Deze foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming
niet gebruikt worden.

1. Het beleven van de klank in de ruimte.

3. Het maken van het klankgebaar met ondersteuning van de visuele letter.

5. Het aanleren van het klankgebaar ondersteunt met de visuele letter.

7. Het aanbieden van afbeeldingen met tekst.

9. Voorbeeld van een eerste peuterboekje.

11. Herkennen van de letter tussen andere letters. Dit gebeurt op de peuterspeelzaal, kleutergroep 1/2

2. Het voelen van de klank in de mond.

4. Het aanleren van de visuele letter.

6. Het combineren van het klankgebaar ondersteunt met de visuele letter.

8. Het samen lezen en verwerken van de tekst.

10. Aanleren van de vormen van de letters. Dit gebeurt bij de Fysiotherapie.