Dyslexie

In onze logopediepraktijk Lek en IJssel zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van lees- en spellingproblemen en dyslexie. Tijdens het onderzoek zal er een taalonderzoek worden afgenomen om te controleren of er aan de taalnorm wordt voldaan. Vervolgens zal er het PI-dictee worden afgenomen. Dit is een woorddictee waar alle regels van spelling in naar voren komen. Mocht er sprake zijn van spellingproblemen, dan behandelen wij volgens PI-spello. Bij PI-spello wordt er gewerkt met een kleurcodering en worden de spellingsregels hierbij opnieuw doorlopen.

Van belang is de samenwerking met het onderwijs op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en spellingsproblemen. Daarom proberen wij in die gevallen nauw contact te onderhouden met de juf of meester.

Op dit moment vergoedt de zorgverzekeraar onderzoek en diagnostiek tot de leeftijd van 9 jaar. Dit gebeurt bij een instelling en/of GZ-psychologenpraktijk. Bij enkelvoudige dyslexie wordt tevens de behandeling vergoed. De therapeuten bij zo’n instelling geven dit vanuit een DBC-budget, wat door de zorgverzekeraar beschikbaar wordt gesteld. Indien er naast dyslexie sprake is van meerdere problemen op het gebied van taal, spraak, spelling, auditieve functies, is het behandelen door de logopedist geïndiceerd. Op verwijzing van de huisarts, specialist kan de behandeling gestart worden. De vergoeding valt dan onder de basiszorg van de zorgverzekeraar.

 

Stichting Taalhulp is een landelijke stichting die zich bezighoudt met diagnostiek en behandeling van dyslexie en aanverwante taalproblemen bij kinderen en volwassenen. Bij Stichting Taalhulp zijn verschillende disciplines werkzaam. Samen hebben zij de F&L methode (Taal in Blokjes) ontwikkeld. Enkele logopedisten bij onze logopediepraktijk zijn hierin gespecialiseerd en kunnen volgens deze methode werken. Voor meer informatie: https://www.stichtingtaalhulp.nl/

 

Artikel uit Logopedie en Foniatrie: Pscyholinquistische methode voor lees- en spellingproblemen