header_krimpen.jpg

Dyslexie

In onze logopediepraktijk Lek en IJssel zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van lees- en spellingproblemen en dyslexie. Op dit moment vergoedt de zorgverzekeraar onderzoek en diagnostiek tot de leeftijd van 9 jaar. Dit gebeurt bij een instelling en/of GZ-psychologenpraktijk. Bij enkelvoudige dyslexie wordt tevens de behandeling vergoed. De therapeuten bij bovengenoemde instelling en personen geven dit vanuit een DBC-budget, wat door de zorgverzekeraar beschikbaar wordt gesteld. Indien er naast dyslexie sprake is van meerdere problemen op het gebied van taal, spraak, spelling, auditieve functies, is het behandelen door de logopedist geïndiceerd. Op verwijzing van de huisarts, specialist kan de behandeling gestart worden. De vergoeding valt dan onder de basiszorg van de zorgverzekeraar.

 

 

 

Stichting Taalhulp

 Taalhulptips: stichting Taalhulp

 F&L methode stichting Taalhulp

Artikel uit Logopedie en Foniatrie: Pscyholinquistische methode voor lees- en spellingproblemen