Simone Polinder

Werkdagen: dinsdag, woensdag (ochtend gezondheidscentrum) & vrijdag (ochtend gezondheidscentrum)

Mijn naam is Simone Polinder en ik ben als stagiaire begonnen bij Logopediepraktijk Lek en IJssel. Na het afronden van mijn studie aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle ben ik hier aan de slag gegaan als allround logopedist.

Ik ben bekend met de Nederlandse Gebarentaal (NGT) & kundig in het Nederlands ondersteund met Gebaren (NMG). Ook ben ik bekend met audiologie in combinatie met de spraaktaalontwikkeling. Verder heb ik door mijn afstudeerscriptie over meertaligheid en ouderbegeleiding veel kennis over deze onderwerpen.

Ik heb affiniteit met kinderen in de basisschoolleeftijd. Ik heb veel ervaring opgedaan met het onderzoeken en diagnosticeren van de spraaktaalontwikkeling. Ik heb de basis- en beide verdiepingscursussen afwijkende mondgewoonten OMFT met succes afgerond.

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 99105362191