header_krimpen.jpg

Patiëntervaringsonderzoek Qualizorg 

6 december 2017
 
Op 5 oktober heeft de praktijk voor de tweede keer succesvol de vrijwillige kwaliteitstoets behaald! 

Dit betekent dat wij zijn beoordeeld als een praktijk die logopedie van goede kwaliteit levert. Elk jaar is het de bedoeling dat cliënten hun mening geven over de kwaliteit van inhoud van de behandeling. 

Naast dat onze dossiers beoordeeld zijn, zouden wij de kwaliteit van de behandeling ook graag inzichtelijk maken. Wij zijn erg benieuwd naar de ervaringen die u heeft met onze praktijk. U kunt ons helpen verbeterpunten in de zorgverlening door te voeren. 

 Het invullen is vrijwillig en er wordt vooraf om uw toestemming gevraagd. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u gegeven heeft. Uw deelname betekent dat de praktijk kan aansluiten op uw wensen en dat u meewerkt aan een beter zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar. 

 In de komende maand zal u op het mailadres dat bij ons bekend is, een mail ontvangen met hierin een link naar een patiënttevredenheidsonderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw deelname! 

 
U moet Adobe Flash installeren om deze inhoud weer te geven.