Patiëntervaringsonderzoek

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een patiëntervaringsonderzoek uit. Doet u mee?

Vanuit de zorgverzekeraar moeten wij meewerken aan het uitzetten van een patiënt tevredenheidsonderzoek. Elk jaar is het de bedoeling dat patiënten hun mening geven over de kwaliteit van inhoud van de behandeling. Naast dat onze dossiers beoordeeld worden bij de kwaliteitstoets, zouden wij de kwaliteit van de behandeling ook graag inzichtelijk maken.

Wij zijn erg benieuwd naar de ervaringen die patiënten hebben met onze praktijk. Zij kunnen ons helpen verbeterpunten in de zorgverlening door te voeren. Het invullen is vrijwillig en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden er gegeven zijn.

Een deelname betekent dat de praktijk kan aansluiten op jullie wensen en dat er wordt meegewerkt aan een beter zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar. Daarnaast kan er ook een mate van tevredenheid over de logopedist worden gegeven. Dit betekent dat ook ik mijzelf kan verbeteren en nog betere zorg kan gaan bieden.

QDNA
Het onderzoek wordt uitgevoerd door QDNA. QDNA is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd en goed beschermd.

Anoniem
QDNA nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het invullen is vrijwillig en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

Vragenlijst
De vragenlijsten gaan over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 1-2 minuten.

Wilt u meer weten? Vraag het ons!