Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel!

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, dietisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson, parkinsonisme of MSA de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit gebeurt onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. Het ParkinsonNet faciliteert een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. U kunt kijken op de ParkinsonNet Zorgzoeker voor de specialisten die hierbij zijn aangesloten.

Ineke de Vries is aangesloten bij het ParkinsonNet en geschoold en gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding op het gebied van spraak en stem, eet- en drinkproces (o.a slikklachten en speekselverlies).

Tevens is zij lid van multidisciplinair behandelteam Parkinson in het Gezondheidscentrum Krimpen.

Wij volgen de richtlijnen en nieuwe ontwikkelingen op de voet en proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Logopedie bij de ziekte van Parkinson richt zich op drie domeinen:

– moeite met spreken: hypokinetische dysartrie en de invloed van cognitieve stoornissen op taalbegrip, taalgebruik en communicatieve vaardigheden;

– moeite met kauwen en slikken: slikstoornissen, verslikken en traag kauwen en slikken;

– moeite met speekselbeheersing: speekselverlies als gevolg van niet tijdig wegslikken van speeksel.

 

Onze folder over logopedie en Parkinson: Folder Logopedie en Parkinson