header_krimpen.jpg

ParaMedisch Centrum Lek & Yssel

Het ParaMedisch Centrum (PMC) is een samenwerkingsverband bij u in de buurt dat zich tot doel stelt om optimaal contact en afstemming tussen zorgverleners onderling en met cliënten te realiseren. Handelen volgens een multidisciplinaire aanpak betekent een betere aansluiting van het behandeltraject op de hulpvraag. Zowel de start als het verloop van een behandeltraject is op deze wijze voor de cliënt effectief en efficiënt. Er wordt niet vanuit het aanbod gewerkt maar vraaggestuurd. Door een brede deskundigheid in te zetten wordt er eerder gesignaleerd en kan een probleem sneller aangepakt worden.

De meerwaarde van het PMC:
- één loket (de eerste behandelaar van waaruit indien wenselijk contact met andere zorgverleners gelegd wordt)
- één locatie waar de cliënt in contact kan komen met de diverse paramedici
- korte lijnen tussen paramedici waardoor snelle, gerichte afstemming plaatsvindt.
- vroegtijdige signalering
- geen (of korte) wachttijden in het consulteren van andere medici
- cliënt hoeft niet telkens opnieuw het 'hele verhaal' te vertellen
- meer inzicht bij cliënt in 'waar welke zorg' te verkrijgen is
- minder tegenstrijdige informatie/ adviezen van zorgverleners (transparantie)
- over- en onder behandeling wordt voorkomen
- vast consulterend en behandelteam.

Thans betrokken disciplines:
Logopedie
(Kinder) Fysiotherapie
Psychologie
Diëtetiek
Podotherapie
Ergotherapie
Zorgconsulent

Het centrale telefoonnummer van het ParaMedisch Centrum is: 0180-594101.