Werkwijze

Aanmelding

Om de kwaliteit van de behandeling te kunnen waarborgen hebben wij gekozen voor het aanmelden via het antwoordapparaat en de e-mail. U kunt bellen naar 0180-512825 en op het antwoordapparaat uw gegevens achterlaten. Tevens kunt u een bericht sturen naar logolekenijssel@gmail.com. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Aangemeld en dan?

Na het aanmelden wordt er een eerste afspraak gemaakt. De logopedist stelt vragen tijdens dit intakegesprek om de hulpvraag te verhelderen. Dan wordt ook bepaald of er (nader) onderzoek zal plaats vinden om de hulpvraag nog breder in kaart te brengen. Er volgen dan een aantal afspraken om het onderzoek af te nemen.

Neem bij de eerste afspraak uw zorgpas, een geldig identiteitsbewijs mee en de verwijsbrief van uw huisarts of andere medische specialist(e).

Afspraak afzeggen?

U dient uiterlijk een dag van te voren (vóór 17.00 uur) een geplande afspraak af te zeggen. Dit kan alleen telefonisch door het antwoordapparaat in te spreken.

Vergoeding

Indien er een contract is met uw zorgverzekeraar krijgt u vanuit de basiszorg alle kosten voor logopedie tot 18 jaar vergoed. Vanaf 18 jaar wordt er een deel verrekend met uw eigen risico. Voor de logopedische behandeling is een verwijskaart van de huisarts, specialist, jeugdarts of tandarts nodig. Voor meer informatie over de contracten kunt u kijken onder het kopje tarieven.

 

praktijkinformatie en behandelovereenkomst 2019