header_krimpen.jpg

StiBCO: Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling

Bij beperkingen zul je altijd tegen grenzen aanlopen, de mogelijkheden van mensen kennen geen grenzen. - Emiel van Doorn

De Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling (StiBCO) is in 1988 opgericht met als doelstelling:
"Het bevorderen van de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling door het bestuderen, verder doen ontwikkelen en verspreiden van theorieën en methodes die geplaatst kunnen worden in het kader van ontwikkelende en mediërende opvoeding, onderwijs en begeleiding.”
StiBCO heeft op basis van deze doelstelling haar eigen missie en visie op ontwikkeling geformuleerd.

Missie

Uit de algemene doelstelling, komt de specifieke missie van StiBCO voort: “Het opleiden en begeleiden van verzorgers (ouders/docenten/medewerkers instellingen), die werken met mensen met achterstanden in hun ontwikkeling, opdat zij zich, in emancipatorische zin, verder kunnen ontwikkelen, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de samenleving”.

Hiervoor ontwikkelt en verspreidt StiBCO methoden en instrumenten die passen binnen een sociaal-constructivistisch (samen ontwikkelen en we leren van elkaar) ontwikkelend onderwijs/begeleidingsperspectief. Kenmerkend voor ‘ontwikkelingsgericht’ opvoeden en onderwijzen, is de nadruk die wordt gelegd op het verwerven van leer- en denkstrategieën samen met een volwassene of leeftijdsgenoot, binnen een betekenisvolle leeromgeving. Daarbij moet er juist ook energie gestoken worden in de emotionele ontwikkeling van het kind. De basis is en blijft de mogelijkheden die het kind/jongere ons biedt!

(Bron: www.stibco.nl)