Klachtenregeling

 

Wij hopen van harte dat de logopedische hulp aan uw wensen zal voldoen. Toch kan er in de relatie tussen de logopedist en de patiënt soms iets misgaan. Dan kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.

Bespreek uw klacht eerst met de logopedist. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden ben, kan hij de klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit, dan zijn er twee instanties waar u met uw klacht terecht kunt. Het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor de logopedisten (het College) en de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn (de Klachtencommissie).

Als u vindt dat uw logopedist in strijd met de beroepscode (gedragsregels voor logopedisten) heeft gehandeld, en zij is lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), dan kunt u een klacht indienen bij het College. Het College is een onafhankelijk orgaan van de NVLF en behandelt en beoordeelt klachten over leden van de NVLF. Het is daarmee een vorm van intern tuchtrecht. Het College kan binnen dit soort klachtenbehandeling sancties opleggen of aan de NVLF adviseren om een sanctie toe te passen.

Sinds 1 januari 1995 zijn alle logopedisten wettelijk verplicht om een regeling te hebben voor de behandeling van klachten. Hiervoor is de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn in het leven geroepen. Bij deze commissie kunt u een klacht indienen tegen iedere logopedist, lid of geen lid van de NVLF.

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van een klacht door het College of door de Klachtencommissie. Er gelden wel regels over hoe een klacht moet worden ingediend, hoe de behandeling ervan plaatsvindt en binnen welke termijn een uitspraak tegemoet kan worden gezien.

Als u overweegt om een klacht in te dienen, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van het College en de Klachtencommissie. Deze informeert u of uw klacht bij het College of de Klachtencommissie ingediend kan worden. Ook kunt u informatie over de procedure inwinnen.

Wilt u ondersteuning bij uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Zorgbelangorganisatie in uw regio. Wat deze organisaties kunnen doen en hoe u ze kunt bereiken vindt u op de website: www.zorgbelang-nederland.nl.

NVLF College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten

Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 45 70 73

Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn

T.a.v. ambtelijk secretaris
Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 45 70 73

Voor meer informatie zie ook http://www.logopedie.nl/bestanden/logopedie/algemeen/klachtenfolder.pdf.