Onze Visie

 

Binnen logopediepraktijk Lek en IJssel wordt er op professionele wijze logopedische zorg geboden die aansluit op de cliënt en zijn hulpvraag, waarbij er gewerkt wordt volgens recente ontwikkelingen en inzichten. Als praktijk staan wij voor de kwaliteiten die elk persoon heeft en proberen we via de kwaliteiten elk persoon zich te laten ontwikkelen. Dit is volgens de visie van mediërend leren.

“Aansluiten bij de kwaliteiten van een persoon, zorgt ervoor dat hij groeit” – StiBCO

Een belangrijk punt van de visie achter mediërend leren is de regiefunctie van het individu. Uitgangspunt is dat het individu zelf besluiten neemt over de stappen van zijn ontwikkeling. Hij draagt hiervoor (mede)zelf verantwoordelijkheid en voert als lid van het team zelf bijbehorende acties uit. Om aan deze regiefunctie recht te doen is doelgerichtheid van de interactie een belangrijke voorwaarde. In het ontwikkel- en leerproces van het individu speelt deze doelgerichtheid een belangrijke rol. 

Uitgangspunten van mediatie

  • Begint met contact maken
  • Moet aansluiten bij…….
  • Werken vanuit vertrouwen en hierbij een zeker risico nemen
  • Is doelgericht
  • Is gebaseerd op gelijkwaardigheid; functionerend als team
  • Verlangt van beiden een (zelf)reflectieve houding
  • Is gebaseerd op wederkerige adequaatheid om tot een gezamenlijke analyse komen

 

Voor meer informatie: www.stibco.nl

 

Enkele artikelen met informatie over Mediërend Leren en StiBCO (ontleend aan www.stibco.nl): 

Informatie Medierend Leren en StiBCO

Mediëren van Cognitieve Functies TIB

Pedagogische Driehoek ML