header_krimpen.jpg

Aanmelding

Om maximaal de kwaliteit van de behandeling te kunnen waarborgen hebben wij gekozen voor het aanmelden via het antwoordapparaat en de e-mail. U kunt bellen naar 0180-512825 en op het antwoordapparaat uw gegevens achterlaten. Tevens kunt u een bericht sturen naar logolekenijssel@gmail.com.

Wij nemen  zo spoedig mogelijk contact met u op!

Aangemeld en dan?
Na het maken van een eerste afspraak, stelt de logopedist vragen om de hulpvraag te verhelderen tijdens een intakegesprek. Dan wordt ook bepaald of er (nader) onderzoek zal plaats vinden om de hulpvraag nog breder in kaart te brengen. Er volgen dan een aantal afspraken om het onderzoek af te nemen. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen.

Neem bij de eerste afspraak uw zorgpas en een geldig identiteitsbewijs mee en uiteraard een verwijsbrief van uw huisarts of andere medische specialist(e).

Als er wordt besloten om na onderzoek een behandeling op te starten, tekent u de behandelovereenkomst. Hierbij gaat u akkoord met enkele voorwaarden waaronder afspraken omtrent het oefenen, het verzuimtarief bij het niet nakomen van een afspraak en het contact opnemen met derden aangaande de behandeling. 

Behandeling
De behandeling vindt meestal één keer per week plaats. Bij een medische indicatie van een specialist kan de behandeling ook thuis plaats vinden. Gewoonlijk duurt een behandeling 25 min. waarna de logopediste nog 5 min. tijd nodig heeft om te rapporteren.

Het doel is om samen met u te werken aan de hulpvraag. Hierbij geldt dat er van u verwacht wordt dat er naast de wekelijkse logopedie ook thuis aan het doel wordt gewerkt. Bij kinderen wordt dan vaak een logopedie map aangelegd met oefeningen. 

De duur van de behandelingen is afhankelijk van de hulpvraag. De duur van de behandelperiode varieert sterk en is afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem èn de motivatie en inzet van de cliënt. 

Afspraak afzeggen?
U dient uiterlijk een dag van te voren (vóór 17.00 uur) een geplande afspraak af te zeggen. Dit kan alleen telefonisch door het antwoordapparaat in te spreken.

brief_praktijkinformatie_jan_2017.doc
Behandelovereenkomst_2017.doc