header_krimpen.jpg

Welkom bij Logopediepraktijk Lek en IJssel!

 

Update van ons privacybeleid

Vanwege de nieuwe privacywet, hebben wij ons privacybeleid herzien en op deze wet aangepast.

Wij kunnen ons werk niet uitvoeren zonder dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit doen we met de grootst mogelijke zorg. Als u op of vanaf 25 mei gebruik maakt van onze diensten, gaat u akkoord met ons vernieuwde beleid. Voor vragen over dit beleid, kunt u uw logopedist benaderen of contact opnemen met logolekenijssel@gmail.com


De praktijk is vijf dagen per week geopend van 08:30 tot 17:30. Tijdens deze uren vinden alle behandelingen plaats. De praktijk heeft 2 locaties: Sportsingel 12 en Groenendaal 1 (Gezondheidscentrum Krimpen). Wij behandelen op voorschrift van de huisarts, specialist, jeugdarts en tandarts. wij behandelen ook aan huis.

Bij ons kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen.

Wij bieden behandelingen op het gebied van:

- stoornissen spraak, taal, gehoor en stem

vroegbehandeling aan kinderen met het Syndroom van Down en andere ontwikkelingsachterstanden (d.m.v. early intervention programma's).

- totale communicatie, ondersteunende gebaren en communicatievoorwaarden, ondersteuning communicatie hulpmiddel

mondmotorische problemen op het gebied van eten en drinken, sensibiliteitsproblemen bij kinderen (preverbale logopedie) en bij volwassenen. 

afwijkend mondgedrag met OMFT behandeling (Oro Myo Fuctionele Therapie).

- kinderen met een dysfatische ontwikkeling  

Daarnaast kunnen wij problemen op het gebied van het aanvankelijk lezen en het spellingsproces, begrijpend lezen diagnosticeren en begeleiden. Wij voldoen aan de eisen om volgens het dyslexieprotocol onze bijdrage te leveren aan verschillende therapieonderdelen. 

Logopediepraktijk Lek & IJssel is aangesloten bij het ParkinsonNet en de behandeling vindt plaats volgens de richtlijnen. 

Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie. 

Er wordt in de praktijk gewerkt volgens de richtlijnen logopedie en kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars. 

Indien er een contract is met uw zorgverzekeraar krijgt u vanuit de basiszorg alle kosten voor logopedie tot 18 jaar vergoed. Hiervoor is een verwijskaart van de huisarts of specialist, jeugdarts of tandarts nodig. Vanaf 18 jaar wordt er mogelijk een deel verrekend met uw eigen risico. Ook vanaf 18 jaar is een verwijskaart noodzakelijk.

U moet Adobe Flash installeren om deze inhoud weer te geven.