LET OP! MEDEDELING T.A.V. AFGESLOTEN CONTRACTEN. Onder het kopje ‘tarieven’ vindt u een overzicht van zorgverzekeringen waar wij wel een contract mee hebben afgesloten in 2021/2022.

! NIEUWS !

– UPDATE BELEID PRAKTIJK I.V.M. CORONAVIRUS 2 NOVEMBER 2021 – 

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 8:30 uur tot 18:00 uur. Uw afspraken blijven staan zoals ze gepland zijn. Tijdig afzeggen kan zonder kosten (1 dag van te voren voor 17:00 uur, via het antwoordapparaat 0180 512825). Mocht u of wij de afspraak naar een online afspraak om willen zetten, dan moet dit tijdig gemeld worden volgens dezelfde regeling. Let op: bij verkoudheidsklachten van uw kind of iemand in het gezin geldt dezelfde regeling. De logopedie kan online worden voortgezet. Kan dit niet, zeg dan tijdig af.

Ondanks de versoepelingen houden wij de volgende regels in acht:

– Een mondkapje is verplicht op beide locaties –
– Kom zoveel mogelijk alleen / alleen met uw kind naar de praktijk –
– Als het niet mogelijk is om alleen te komen, omdat u door de maatregelen meerdere kinderen thuis heeft, of om andere redenen, dan zal de behandeling online plaatsvinden –
– Uw kind gaat, tenzij het niet anders kan, alleen de behandelkamer in. Wanneer u in de wachtkamer blijft, houdt u zich dan aan de 1,5 meter regel –
– Wanneer er 2 (volwassen) personen in de wachtkamer zijn, vragen wij u om even buiten te wachten i.v.m. de beperkte ruimte –
– Blijf thuis bij klachten, de behandeling zal dan online plaatsvinden –
– Het toilet op locatie Sportsingel is GESLOTEN. Houd hier rekening mee voor uw bezoek. –

Wanneer u niet naar de afspraak kan komen, zeg deze tijdig af. (min. 1 dag van te voren voor 17:00 uur via het antwoordapparaat 0180 – 51 28 25) Dit geldt ook voor online behandelingen!
Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk via het contactformulier op onze website en het telefoonnummer 0180 51 28 25. In overleg en met extra beschermingsmaatregelen komen wij ook aan huis. 

Met elkaar gaan wij er 100% voor om de logopedie optimaal en constructief voort te zetten.

Zolang de RIVM maatregelen en richtlijn NVLF niet in negatieve zin veranderen, hanteren wij de bovenstaande regels.

———-

 

 

 

Welkom bij Logopediepraktijk Lek en IJssel!

Bij ons kunt u terecht voor de behandeling en advies over stoornissen ten aanzien van de taal, spreken, stem, adem, horen, eten en drinken. Ook staan wij voor u klaar bij problemen op het gebied van lezen en het spellingsproces.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • De logopedische behandeling bij eet en drinkproblematiek bij volwassenen en bij kinderen (preverbaal geregistreerd)
  • De logopedische behandeling bij kinderen met het Syndroom van Down, kinderen met andere syndromen, kinderen met een handicap of ontwikkelingsachterstand
  • De logopedische behandeling met Early Intervention
  • De logopedische behandeling bij Parkinson
  • De logopedische behandeling bij afwijkende mondgewoonten (OMFT)

Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie.

Indien er een contract is met uw zorgverzekeraar krijgt u vanuit de basiszorg alle kosten voor logopedie tot 18 jaar vergoed. Vanaf 18 jaar wordt er een deel verrekend met uw eigen risico. Voor de logopedische behandeling is een verwijskaart van de huisarts, specialist, jeugdarts of tandarts nodig.

De praktijk is vijf dagen per week, maandag t/m vrijdag, geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Tijdens deze uren vinden alle behandelingen plaats. De praktijk heeft 2 locaties: Sportsingel 12 en Groenendaal 1 (Gezondheidscentrum Krimpen). Wij behandelen ook aan huis op verzoek van de verwijzer.