! NIEUWS !

– UPDATE BELEID PRAKTIJK I.V.M. CORONAVIRUS 18 MAART –

Reguliere behandeling & Tele-logopedie

Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig. Omdat wij in onze praktijk veelal met verschillende sociale contacten te maken hebben, met kwetsbare doelgroepen werken en ook graag mee willen werken aan het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus, hebben wij besloten om de reguliere logopedie in de praktijk te vervangen door Tele-logopedie!

De zorgverzekeraars vergoeden deze vorm van behandelen net als de reguliere behandeling. Alleen bij acute, ernstige eet- en drinkproblemen, slikklachten, bestaat de mogelijkheid dat wij – met inachtneming van de adviezen van het RIVM – nog bij mensen aan huis komen.

Wij zullen iedereen die onze praktijk bezoekt persoonlijk benaderen om samen afspraken te maken over hoe wij de Tele-logopedie precies vorm gaan geven. Dat is maatwerk!

Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk via het contactformulier op onze website en het telefoonnummer 0180 51 28 25. De intake en het vervolg van de behandeling vinden dan voorlopig plaats via Tele-logopedie.

Onze ervaring is dat Tele-logopedie een bijzonder fijne en effectieve manier is om de logopedie behandeling te geven.

Met elkaar gaan wij er 100% voor, om de logopedie optimaal en constructief voort te zetten.

———-

 

Welkom bij Logopediepraktijk Lek en IJssel!

Bij ons kunt u terecht voor de behandeling en advies over stoornissen ten aanzien van de taal, spreken, stem, ademen, horen, eten en drinken. Ook staan wij voor u klaar bij problemen op het gebied van lezen en het spellingsproces.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • De logopedische behandeling bij eet en drinkproblematiek bij volwassenen en bij kinderen (preverbaal geregistreerd)
  • De logopedische behandeling bij kinderen met het Syndroom van Down, kinderen met andere syndromen, kinderen met een handicap of ontwikkelingsachterstand
  • De logopedische behandeling met Early Intervention
  • De logopedische behandeling bij Parkinson

Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie.

Indien er een contract is met uw zorgverzekeraar krijgt u vanuit de basiszorg alle kosten voor logopedie tot 18 jaar vergoed. Vanaf 18 jaar wordt er een deel verrekend met uw eigen risico. Voor de logopedische behandeling is een verwijskaart van de huisarts, specialist, jeugdarts of tandarts nodig.

De praktijk is vijf dagen per week geopend van 08:30 tot 17:30. Tijdens deze uren vinden alle behandelingen plaats. De praktijk heeft 2 locaties: Sportsingel 12 en Groenendaal 1 (Gezondheidscentrum Krimpen). Wij behandelen ook aan huis op verzoek van de verwijzer.