LET OP! MEDEDELING T.A.V. AFGESLOTEN CONTRACTEN. Onder het kopje ‘onze praktijk’ vindt u bij ’tarieven & contracten’ een overzicht van zorgverzekeringen waar wij wel een contract mee hebben afgesloten in 2023.

! NIEUWS !

– UPDATE BELEID PRAKTIJK I.V.M. CORONAVIRUS

JANUARI 2023 – 

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 8:30 uur tot 18:00 uur. Uw afspraken blijven staan zoals ze gepland zijn. Tijdig afzeggen kan zonder kosten (1 dag van te voren voor 17:00 uur, door de afmelding in te spreken via het antwoordapparaat op 0180 512825). Mocht u of wij de afspraak naar een online afspraak om willen zetten, dan moet dit tijdig gemeld worden volgens dezelfde regeling. De behandeling kan altijd worden omgezet naar een online behandeling. Meld dit tijdig via het antwoordapparaat. 

De regering heeft aangegeven dat het Coronavirus op zijn retour is en dat de zorg minder belast wordt met opnames. Echter blijven wij voorzichtig!

Ondanks de versoepelingen houden wij de volgende regels in acht:

– Kom zoveel mogelijk alleen / alleen met uw kind naar de praktijk –
– Als het niet mogelijk is om alleen of alleen met uw kind te komen, of om andere redenen, dan zal de behandeling zoveel mogelijk online plaatsvinden –
–  Wij streven ernaar de ouders zo veel mogelijk bij de behandeling van het kind aanwezig te laten zijn. Hierbij nemen wij nog enige voorzichtigheid in acht.
Dit betekent dat aanwezigheid van de ouder bij de behandeling ook wisselend kan zijn –
– In verband met de grootte van de wachtkamer en/of bij drukte vragen wij u om even buiten te wachten mits mogelijk  –
– Blijf thuis bij corona/griep gerelateerde klachten. De behandeling zal dan, indien mogelijk, online plaatsvinden –

Wanneer u niet naar de afspraak kan komen, dient u deze tijdig af te zeggen door uw bericht in te spreken (min. 1 dag van te voren voor 17:00 uur via het antwoordapparaat 0180 – 51 28 25. NIET PER EMAIL!). Dit geldt ook voor online behandelingen!
Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk via het contactformulier op onze website en/of het telefoonnummer 0180 51 28 25.

Zolang de RIVM maatregelen en richtlijn NVLF niet in negatieve zin veranderen, hanteren wij de bovenstaande regels.

———-

 

 

 

Welkom bij Logopediepraktijk Lek en IJssel!

Bij ons kunt u terecht voor de behandeling en advies over stoornissen ten aanzien van de taal, spreken, stem, adem, horen, eten en drinken. Ook staan wij voor u klaar bij problemen op het gebied van lezen en het spellingsproces.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • De logopedische behandeling bij eet en drinkproblematiek bij volwassenen en bij kinderen (preverbaal geregistreerd)
  • De logopedische behandeling bij kinderen met het Syndroom van Down, kinderen met andere syndromen, kinderen met een handicap of ontwikkelingsachterstand
  • De logopedische behandeling met Early Intervention
  • De logopedische behandeling bij Parkinson
  • De logopedische behandeling bij afwijkende mondgewoonten (OMFT)

Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie.

Indien er een contract is met uw zorgverzekeraar krijgt u vanuit de basiszorg alle kosten voor logopedie tot 18 jaar vergoed. Vanaf 18 jaar wordt er een deel verrekend met uw eigen risico. Voor de logopedische behandeling is een verwijskaart van de huisarts, specialist, jeugdarts of tandarts nodig.

De praktijk is vijf dagen per week, maandag t/m vrijdag, geopend van 08:30 tot 18:00 uur. Tijdens deze uren vinden alle behandelingen plaats. De praktijk heeft 2 locaties: Sportsingel 12 en Groenendaal 1 (Gezondheidscentrum Krimpen). Wij behandelen ook aan huis op verzoek van de verwijzer.