header_krimpen.jpg

Welkom bij Logopediepraktijk Lek en IJssel!

 

Let op: Belangrijk nieuws t.a.v. de contracten 2018 bij Tarieven!

De praktijk is vijf dagen per week geopend van 08:30 tot 17:30. Tijdens deze uren vinden alle behandelingen plaats. De praktijk heeft 2 locaties: Sportsingel 12 en Groenendaal 1 (Gezondheidscentrum Krimpen). Wij behandelen op voorschrift van de arts ook aan huis.

Wij behandelen alle logopedische stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor. Daarnaast kunnen wij problemen op het gebied van het aanvankelijk lezen en het spellingsproces diagnosticeren en begeleiden. Wij voldoen aan de eisen om volgens het dyslexieprotocol onze bijdrage te leveren aan verschillende therapieonderdelen.

Verder vindt er vroegbehandeling plaats bij kinderen met het Syndroom van Down en andere ontwikkelingsachterstanden (d.m.v. early intervention programma's).

Tevens zijn er mogelijkheden voor behandeling van mondmotorische problemen op het gebied van eten en drinken, sensibiliteitsproblemen bij kinderen (preverbale logopedie) en bij volwassenen. Bij overig afwijkend mondgedrag geven wij OMFT behandeling (Oro Myo Fuctionele Therapie).

Ook kinderen met een dysfatische ontwikkeling worden door ons behandeld. 

Logopediepraktijk Lek & IJssel is aangesloten bij het ParkinsonNet en de behandeling vindt plaats volgens de richtlijnen. 

Wij zijn alle geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie. Tevens maakt de praktijk ook deel uit van het ParaMedisch Centrum (PMC) Lek & Yssel.

Er wordt in de praktijk gewerkt volgens de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars. 

Als er een contract is met uw verzekeringsmaatschappij krijgt u vanuit de basiszorg alle kosten voor logopedie tot 18 jaar vergoed. Hiervoor is een verwijskaart van de huisarts of specialist noodzakelijk. Vanaf 18 jaar wordt er mogelijk een deel verrekend met uw eigen risico. Ook vanaf 18 jaar is een verwijskaart noodzakelijk.

U moet Adobe Flash installeren om deze inhoud weer te geven.