! NIEUWS !

– UPDATE BELEID PRAKTIJK I.V.M. CORONAVIRUS 8 JUNI 2020 –

De maatregelen van het RIVM rondom het Coronavirus worden versoepeld en de scholen gaan weer geheel open. Alle onderstaande maatregelen blijven voorlopig gelden tot 1 september. Wij werken volgens de maatregelen van het RIVM en de richtlijnen van onze beroepsvereniging NVLF. Dit betekent dat wij langzaam gaan opstarten met de behandelingen in de praktijk. Vanaf 8 juni gaat de praktijk online logopedie afwisselen met logopedie in de praktijk.

Het kunnen behandelen in de praktijk vergt een aantal aanpassingen. In verband met de beperkte aantal vierkante meters in de wachtruimte en aanwezigheid van meerdere behandelaars op 1 locatie zijn wij genoodzaakt om telelogopedie af te wisselen met behandelingen in de praktijk. De zorgverzekeraars vergoeden gelijkwaardig de behandeling ten aanzien van online/in de praktijk. Uw logopedist neemt persoonlijk contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden. Wij willen alle cliënten een eerlijke kans bieden voor behandeling in de praktijk, daarom zal online logopedie nog voor een langere tijd worden gegeven. Wij werken alleen achter schermen en hanteren de volgende regels:

 • Kom met zo min mogelijk personen naar de praktijk. (max. 1 begeleider)
 • Wanneer u, uw kind of andere gezinsleden klachten hebben: blijf thuis!
 • Wanneer u niet naar de afspraak kan komen, zeg deze tijdig af. (min. 1 dag van te voren voor 17:00 uur via het antwoordapparaat 0180 – 51 28 25)
 • Houd u aan de afspraaktijd: kom maximaal 5 minuten van te voren naar de afspraak.
 • In de wachtkamers is geen speelgoed of leesmateriaal aanwezig. U moet zelf iets meenemen om uzelf en uw kind te vermaken.
 • Voor het starten van de behandeling worden de handen van alle aanwezigen in de behandelkamer gewassen met zeep in de aanwezigheid van de logopedist. Dit doen we ook bij het verlaten van de behandelkamer.
 • Houd afstand van anderen in de praktijk, ook van uw logopedist

Wanneer wij het vermoeden hebben van een verkoudheid, hoestklachten of andere gerelateerde klachten kunnen wij de behandeling (vroegtijdig) stoppen. Dit doen wij om onszelf en anderen te beschermen.

Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk via het contactformulier op onze website en het telefoonnummer 0180 51 28 25. In overleg en met extra beschermingsmaatregelen komen wij ook aan huis. 

Met elkaar gaan wij er 100% voor, om de logopedie optimaal en constructief voort te zetten.

Zolang de RIVM maatregelen en richtlijn NVLF niet in negatieve zin veranderen, hanteren wij de bovenstaande regels.

———-

 

Welkom bij Logopediepraktijk Lek en IJssel!

Bij ons kunt u terecht voor de behandeling en advies over stoornissen ten aanzien van de taal, spreken, stem, ademen, horen, eten en drinken. Ook staan wij voor u klaar bij problemen op het gebied van lezen en het spellingsproces.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • De logopedische behandeling bij eet en drinkproblematiek bij volwassenen en bij kinderen (preverbaal geregistreerd)
 • De logopedische behandeling bij kinderen met het Syndroom van Down, kinderen met andere syndromen, kinderen met een handicap of ontwikkelingsachterstand
 • De logopedische behandeling met Early Intervention
 • De logopedische behandeling bij Parkinson

Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie.

Indien er een contract is met uw zorgverzekeraar krijgt u vanuit de basiszorg alle kosten voor logopedie tot 18 jaar vergoed. Vanaf 18 jaar wordt er een deel verrekend met uw eigen risico. Voor de logopedische behandeling is een verwijskaart van de huisarts, specialist, jeugdarts of tandarts nodig.

De praktijk is vijf dagen per week geopend van 08:30 tot 17:30. Tijdens deze uren vinden alle behandelingen plaats. De praktijk heeft 2 locaties: Sportsingel 12 en Groenendaal 1 (Gezondheidscentrum Krimpen). Wij behandelen ook aan huis op verzoek van de verwijzer.